Home Trang chủ

Trang chủ

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

logo nhapdiem ----------------------------------- logo nhapdiem

ĐOÀN TRƯỜNG

DÀNH CHO HỌC SINH

logo nhapdiem

CHI BỘ TRƯỜNG TRẤN BIÊN

Đánh giá Đảng viên, Chi bộ năm 2021

Họp đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2021 vào lúc 14:00, thứ 6, ngày 05/11/2021 Chuẩn bị các hồ sơ cá nhân...

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

Cái tôi của Hoàng Phủ Ngọc Tường trong bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông

Cảm nhận về cái “tôi” của Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đoạn trích “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” BÀI LÀM           Một chiều...